Uprawnienia

Firma Promet posiada kwalifikowany personel spawalniczy zgodnie z PN-EN ISO 287-1 dla stali węglowych oraz nierdzewnych.

Dysponujemy kwalifikowanymi technologiami dla stali wysokowytrzymałych takich jak S690QL w zakresie grubości 3-60mm, dla Re ≤ 690MPa. Uprawnienia obejmują grupy materiałowe 1,2, oraz 3 wg CR ISO 15608.

Ponadto Promet dysponuje kwalifikowanymi technologiami spawania blach dla wszystkich pozycji dla grupy materiałowej 1.2 (uprawnienia dla Re≤355MPa), w zakresie grubości od 3 do 120mm dla spoin czołowych i powyżej 5mm bez ograniczeń dla spoin pachwinowych.

Próby kwalifikacyjne wykonane dla wspomnianych technologii spawania były przeprowadzone zgodnie ze standardami: offshore’owym – DNV-OS-C401 oraz europejskim – PN-EN ISO 15614-1.

Prace spawalnicze są nadzorowane przez wykwalifikowany, certyfikowany personel, zgodnie z obowiązującym standardem PN-EN ISO 14731.

W zależności od wymagań nałożonych na wykonywaną konstrukcję firma Promet ma możliwości wykonania badań nieniszczących konstrukcji. Badania wykonuje wykwalifikowany i certyfikowany personel zgodnie z PN-EN 473 i PN-EN ISO 9712.