Kontakt

PROMET Sp. z o.o.

ul. Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel./fax:+48 91 421 43 01
tel./fax:+48 91 422 15 54
promet@promet.szczecin.pl

NIP: 955-225-07-68
REGON: 320604055
KRS: 0000318676

Bank ING Bank Śląski S.A.
Swift: INGBPLPW
nr. rachunku PLN: PL16 1050 1559 1000 0090 3107 9040
nr. rachunku Euro: PL42 1050 1559 1000 0090 3107 9057

Żebruń Krzysztof – prokurent
krz@liftra.com

Cielecka Urszula – asystentka
promet@promet.szczecin.pl

Śmiłowski Michał – główny technolog
ms@promet.szczecin.pl

Szyntor Cezary – technolog
cs@promet.szczecin.pl

Kina Aleksanda – technolog
ak@promet.szczecin.pl

Halczuk Marek
– główny spawalnik
mh@promet.szczecin.pl

Nowicz Paweł – kontroler jakości / technolog
pn@liftra.com

Sokołowski Roman – mistrz produkcji
rs@promet.szczecin.pl
tel.: +48 507 179 979