Kontakt

PROMET Sp. z o.o.

ul. Dębogórska 34
71-717 Szczecin
tel./fax:+48 91 421 43 01
tel./fax:+48 91 422 15 54
promet@promet.szczecin.pl

NIP: 955-225-07-68
REGON: 320604055
KRS: 0000318676

Bank: ING Bank Śląski S.A.
Swift: INGBPLPW
nr rachunku PLN: PL16 1050 1559 1000 0090 3107 9040
nr rachunku Euro: PL42 1050 1559 1000 0090 3107 9057

Żebruń Krzysztof – prokurent
krz@liftra.com lub krz@promet.szczecin.pl

Cielecka Urszula – specjalista ds. administracyjno personalnych
uc@promet.szczecin.pl

Śmiłowski Michał – główny technolog
ms@promet.szczecin.pl

Kina Aleksanda – technolog
ak@promet.szczecin.pl

Seweryn Michał – technolog
mse@promet.szczecin.pl

Halczuk Marek – główny spawalnik
mh@promet.szczecin.pl

Nowicz Paweł – kontroler jakości / technolog
pn@liftra.com

Sokołowski Roman – mistrz produkcji
rs@promet.szczecin.pl
tel.: +48 507 179 979