Promet Sp. z o.o. – Liftra

Promet Sp. z o.o. została przejęta przez Liftra Holding ApS, a pan Ziemba, Majewski, Żarnowski wycofał się ze swojej działalności w firmie. W związku z tym poniższe adresy e-mail zostały wyłączone, a e-maile nie zostaną przekazane.

ziemba@promet.szczecin.pl
majewski@promet.szczecin.pl
zarnowski@promet.szczecin.pl

W sprawach biznesowych, prosimy o kontakt z Promet Sp. z o.o. na adres promet@promet.szczecin.pl

W sprawach osobistych prosimy o kontakt na poniższe adresy e-mail

Jan Ziemba: ziembajan@onet.pl
Eugeniusz Majewski: emajewski@verix.pl
Zdzisław Żarnowski: zarnowski.zdzislaw@gmail.com

Promet Sp. z o.o. has been acquired by Liftra Holding ApS, and Mr. Ziemba, Majewski, Żarnowski has retired from his position in the company. Therefore below email address have been terminated, and emails will not be forwarded.

ziemba@promet.szczecin.pl
majewski@promet.szczecin.pl
zarnowski@promet.szczecin.pl

For business matters, please contact Promet Sp. z o.o. on promet@promet.szczecin.pl

For personal matters, please contacted by below mails:

Jan Ziemba: ziembajan@onet.pl
Eugeniusz Majewski: emajewski@verix.pl
Zdzisław Żarnowski: zarnowski.zdzislaw@gmail.com